یادواره 313 شهید معدن
یادواره 313 شهید معدن
اندازه 70 * 70 سانتی متر
  قبلي   بعدي