شیخ زاهد گلانی / پیر خرد
شیخ زاهد گلانی / پیر خرد
آبرنگ : 30 * 20 سانتی متر
  قبلي   بعدي