به یاد مهدی اخوان ثالث
به یاد مهدی اخوان ثالث
آبرنگ : 30 * 20 سانتی متر
  قبلي   بعدي